Áo dài Trung Niên 3

 

Mô tả

May áo dài cho nguoi lớn tuổi là nhu cầu cần thiết. Bởi lớn tuổi chỉ có thể sử dụng trang phục sao cho hợp. Áo dài có lẽ là trang phục hợp với người lớn tuổi.