May áo dài tuổi 60. Áo dài Ngọc Trân nơi may áo dài trung niên đẹp.